Флора

Странджа - планина с уникален растителен свят.

Странджа е една от планините с много богат и разнообразен растителен свят. Това е и предпоставка голяма част от нея да бъде защитена зона.

Уникална екосистема

Флора

Странджа е планина с уникални природни дадености и с изключително флористично и фитоценологично богатство, което е резултат от специфичното и местонахождение между различни области на влияние. Растителността тук се доближава повече до тази на Кавказ, отколкото до типично европейската