Фауна

Странджа - планина с уникален животински свят.

Странджа е една от планините с много богат и разнообразен животински свят. Това е и предпоставка голяма част от нея да бъде защитена зона.

Уникална екосистема

Фауна

Не само растителното, но и животинското царство на Странджа се характеризира с особено богатство и разнообразие. Основен фактор за това, отново е специфичното местонахождение на планината, която се явява като мост за взаимно проникване на флората и фауната от Мала Азия и Балканския полуостров.