Имерсия / Подводна гора

Странджа - планина с уникален животински свят.

Странджа е една от планините с много богат и разнообразен животински свят. Това е и предпоставка голяма част от нея да бъде защитена зона.