Отстъпки с натрупване

Сума лв. Отстъпка %
800 4 %
1600 8 %
2400 12 %

Как се образува отстъпката?

При образуване на отстъпката Ви се вземат предвид сумите от всички Ваши отделни поръчки. 


Пример за образуване на отстъпка:
1: Пазарували сте на стойност 800 лв. и получавате отстъпка от 4% като крайна отстъпка.

2: Пазарувате на стойност 10 лв., но имате и стари поръчки на стойност 800 лв., сега Вашата отстъпка ще се образува от текущата сума 10 лв. + сумата от всички стари поръчки 800 лв. = 810 лв. отстъпката остава 4% като крайна отстъпка за настоящата поръчка.

3: Пазарувате на стойност 800 лв., но имате и стари поръчки на стойност 810 лв., сега Вашата отстъпка ще се образува от текущата сума 800 лв. + сумата от всички стари поръчки 810 лв. = 1610 лв. и ще получите отстъпка 8% като крайна отстъпка за настоящата поръчка.

Така ще имате възможност да достигнете максималната отстъпка.

  *Драги потребители на woods-foods.com, отстъпките не важат за продуктите които са в групата на промоциите.