Биволско

Българската Мурра е с международно признание, като една от най-високомлечните породи биволи в Света. Също така има и добри месодайни показатели. Българската Мурра е черна на цвят и има способността да се адаптира, поради което бързо се разпространява в различни природни и климатични условия в 11 страни от 4 континента.

Отглеждани на свобода

Влагаме любов и човешко отношение към нашите животни

За нашето успешно животновъдство, ние даваме на животните си свободата, любовта и добрата храна, от които се нуждаят. Това е тайната на отличните качества на крайните ни продукти.

Всяко едно животно расте на свобода

Видовете и породите във фермите ни са така подбрани, че да живеят в хармония едно с друго в естествения си хабитат, девствените пасища на Странджа.

Знаете ли, че...?

До началото на миналия век в България биволът е бил широко разпространен. Той е използван както за мляко и месо, така и за теглителна сила в земеделието. Съществуващите представители са били биволи от средиземноморски тип, отглеждани покрай реки, блата и езера подобно на дивите си роднини. След провеждането на селекция с бици от Индия от породата Мурра, качествата на биволите значително се подобряват. Създадена е порода наречена Българска Мурра, която е официално призната през 2001 г. По своя тип, телосложение и продуктивност Българската Мурра коренно се различава от развъждания в миналото местен средиземноморски бивол. Българската Мурра има и добри месодайни показатели. Животните са по-скорозрели и достигат по-бързо до стопанска зрелост, като теглото на възрастните биволици е около 550 – 600 кг, а на биците: около 700 – 800 кг. Средната продължителност на бременния период е 312 - 315 дни. Младите бичета имат много добра угоителна способност и отлично качество на месото.

Други животни

във фермите