Животните

Даваме на животните си свободата, любовта и добрата храна, от които се нуждаят и всяко едно животно расте на свобода. Свободното пасищно отглеждане, което сме осигурили на нашите животни, е много важно условие за здравето им, удължава живота и продуктивността им. Зелените треви на пасищата и ливадите са пълноценни и незаменими храни, богати на лесно смилаеми белтъчни и минерални вещества, захари и витамини. Видовете и породите в нашите ферми са така подбрани, че да живеят в хармония едно с друго в естествения си хабитат. При нас може да видите свободно живеещи коне, магарета, едър рогат добитък, зайци, дивеч, кокошки, токачки и много други.